Vi knokler videre for fjernvarmen

Tusind tak for opbakningen til de mange, der allerede har tilmeldt sig fjernvarmen. Vi gør alt, hvad vi kan for at få alle med - og for at imødekomme nye ønsker fra oplandet. Her kan du se, hvor langt vi er i dit område.

De seneste måneder har vi mødt en meget stor interesse for at skifte til fjernvarme, og det har givet travlhed i vores lille organisation med blot 6 ansatte. Vi er meget taknemmelige, og samtidig gør vi vores allerbedste for både at passe driften, håndtere den store interesse og udarbejde nye projekter.

 

Se status på fjernvarmen i dit område
Obbekærvej (øst) og Kurveholmen

Vi er i mål!

Vi har opnået den nødvendige tilslutning i Obbekærvej (øst) og Kurveholmen. Projektet er nu i næste fase, hvor vi indhenter myndighedsgodkendelse, priser mv.

Øster Vedsted

Vi er der - næsten!

Målet var 263 tilmeldinger, og vi har nu 234. Men vi giver ikke op!

Da fjernvarmen er omfattet af ’hvile i sig selv’ – princippet, skal økonomien i projektet kunne bære sig selv. Derfor har vi lavet en ny beregning af, hvordan vi alligevel kan sikre fjernvarme i Øster Vedsted. Den nye beregning ser sådan ud:

  • Tilslutningsbidraget forhøjes fra 27.500 kr. til 40.000 kr., dvs. med 12.500 kr. inkl. moms.
  • Det årlige transmissionsbidrag forhøjes fra 1.200 kr. til 1.800 kr., dvs. fra 100 kr. til 150 kr. om måneden.
    Men samtidig forkorter vi perioden fra 30 år til 20 år.

Når vi det oprindelige mål på 263 tilmeldte inden 01.01.2024, genberegner vi det årlige transmissionsbidrag, så det muligvis kan reduceres.

Vi håber, beboerne stadig er interesseret i fjernvarmen

Vi har informeret dem, som har tilmeldt sig, om stigningen, og det er selvfølgelig op til den enkelte husstand, om de vælger at tage imod tilbuddet. Vi har bedt dem træffe en beslutning senest den 16. maj 2022, så vi kan arbejde videre.

Hvis de tilmeldte accepterer, er processen:

  1. Projektklargøring og myndighedsgodkendelse (6 måneder)
  2. Licitation (2 måneder) og evt. revurdering af projektet
  3. Igangsætning

Med forbehold for priser, materialer osv. kan det første hus i Øster Vedsted få fjernvarme i efteråret 2023.

Bor du i Øster Vedsted, og vil du gerne tage i mod det nye tilbud?

Send en bekræftelse på at du ønsker fjernvarme her.

Jernkærvej, Lundgaardsvej, Plantagevej, Obbekærvej (vest)

Vi er fortsat positive

- og vi knokler på for at finde en løsning.

Vi har desværre ikke modtaget den nødvendige tilslutning, men vi er fortrøstningsfulde og arbejder videre. Vores plan er at gå i tættere dialog med virksomhederne, og vi vender tilbage med resultatet af den proces senest den 23. juni 2022.

Industrien

Vi er optimister

Fjernvarme er en oplagt mulighed for at understøtte den grønne omstilling i virksomhederne.

Vi har ikke fået tilstrækkelige tilmeldinger, men vi ser fortsat muligheder i projektet. Det kræver dog yderligere undersøgelser og beregninger, da løsningerne til Industrien er både komplicerede og omfattende.

Hvis I taler med jeres naboer eller netværk i Industrien, må I endelig opfordre dem til at række ud til deres egne energirådgivere. Fjernvarme er en oplagt mulighed for at understøtte den grønne omstilling i virksomhederne.

Vi kommer med en tilbagemelding senest den 15.oktober 2022.

Fjernvarme til nye områder

Egebæk-Hviding

Vi har fået mange henvendelser fra beboerne i Egebæk-Hviding, og vi er positive omkring projektet, derfor sætter vi gang i yderligere økonomiske beregninger. Udvidelsen afhænger både af økonomien og af, at Øster Vedsted konverteres. Hvis begge dele falder i hak, får beboerne i Egebæk-Hviding tilbuddet i en kampagne, som vi forventer at afslutte inden udgangen af august 2022.

Vester Vedsted

Vi går i gang med at beregne økonomien i en udvidelse hertil. Resultatet er usikkert, både på grund af afstanden til Vester Vedsted og afstanden mellem husene i området. Vi kommer med en udmelding senest ved udgangen af august 2022.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte os på tlf. 75425888 eller info@ribe-fjernvarme.dk.