Grundbeløbets indflydelse

27. september 2018

Grundbeløbets indflydelse på Ribe Fjernvarme

Der har i dag været en artikel i Jyske Vestkysten omhandlende prisstigning på 60 % ved Bramming Fjernvarme, der har også tidligere været artikler i pressen omhandlende, at ”Grundbeløb” til Fjernvarmeværker bortfalder ved udgangen af 2018 samt at kunderne i de pågældende fjernvarmeværker må forvente en prisstigning på op til 6.000 kr. om året.

Ribe Fjernvarme har modtaget grundbeløbet siden 2004 for at stå til rådighed på el-markedet med vores naturgasmotorer – og de seneste år har grundbeløbet haft stor positiv indflydelse på varmeprisen i Ribe, da vi har modtaget mellem 8 – 10 mio. kr. årligt – et beløb, som vi ikke modtager fra 2019.

Bestyrelsen og ledelsen har haft fokus på dette de sidste 6 år, og har derfor løbende iværksat tiltag for at minimere en eventuel prisstigning til forbrugerne i Ribe. Med den nuværende lovgivning på energiområdet samt priser på energikilder forventer vi, at kunne fastholde den nuværende pris på varmen, men vores budgetlægning igangsættes indenfor den kommende måned, hvor vi kommer endnu tættere på budgetprisen for 2019.

Årsagen hertil er en kombination af flere forhold på værket, som kommer forbrugerne til gode.

Det, at vi forventelig, kan fastholde en uændret pris i 2019 er helt i tråd med bestyrelsens vision omkring stabile priser for fjernvarmen i Ribe.

Såfremt I har behov for yderligere information kan driftsleder Richard Boisen kontaktes.