Ribe Fjernvarmes budget for 2019

2. januar 2019

Ribe Fjernvarmes budget for 2019

Bestyrelsen og ledelsen har været igennem budgetlægningen for 2019 og med de stigninger der har været på vores brændselskøb i 2018 på henholdsvis skovflis og naturgas, som der også er prognoser på vil forsætte ind i 2019, har vi beslutte hæve den variabel del af fjernvarmeprisen, med 31,25 kr. /MWh fra 437,50 kr. til 468,75 kr., en stigning på 7 %.


I 2019 bortfalder, som forventet, modtagelse af Grundbeløb fra staten for at stå til rådighed på el-markedet med vores motorer – et grundbeløb, hvor vi årligt har modtaget mellem 9 – 10.000.000 kr. eller svarende til ca. 4.000 kr. pr. hustand. Bestyrelsen har haft kendskab til dette forhold i en længere årrække, og besparelserne er opnået ved, at vores bygninger på Mosevej er fuldt afskrevet samt at samarbejdet med Ribe Biogas ophørte i sommeren 2018. Disse to forhold samt generel optimering af driften har medført en besparelse svarende til beløbet, hvorfor forbrugerne i Ribe, som det ser ud nu, ikke bliver belastet af dette.


Alt i alt betyder ovennævnte, at budget prisen for opvarmning af et standardhus stiger fra 12.263 kr. til 12.823 kr. pr. år. Dette svare til en stigning på ca. 50 kr. i måneden for et standardhus med et forbrug på 18,1 MWh.


Taget situationen i betragtning er bestyrelsen og ledelsen tilfreds med, at vi kan nøjes med denne beskedne stigning.


Spørgsmål kan rettes til driftsleder Richard Boisen eller formand Henrik Holst.


Venlig hilsen
Richard Boisen