Varmen fra Ribe Fjernvarme er 80% vedvarende energi

Ribe Fjernvarme har et fleksibelt produktionsanlæg, der udnytter energien fra biomasse, elektricitet fra vind, overskudsvarme fra industrien, og naturgas.

Grøn, grønnere, fjernvarme

1,8 millioner boliger har i dag fjernvarme. Vi leverer varme til 2.650 af dem.

Vi har haft fjernvarme i Danmark siden 1903, og har optimeret, udbygget og udviklet en teknologi, som i dag er en af de billigste, grønneste og mest effektive måder at opvarme boliger og bygninger på. Vælger du fjernvarme, tager du allerede nu et langt skridt mod den grønne fremtid.

Varmen, du får fra Ribe Fjernvarme, er allerede baseret på 80% vedvarende energi.
Det betyder, at et standardhus sparer 3 tons CO2 om året ved skiftet fra gas eller olie til fjernvarme.

Vi udnytter altid det brændsel, der er billigst.
Når Dansk Træemballage producerer emballage, er der en del varme tilovers. Den varme aftager vi og sender ud i fjernvarmenettet. Det er godt for både økonomi og miljø. 

Målet er, at varmen er baseret på 100% vedvarende energi senest i 2030.
Vi arbejder målrettet på at udfase de sidste 20 % naturgas i de kommende år. Her er overskudsvarme fra Esbjerg en mulighed, vi forfølger, lige som vi har andre grønne alternativer på sigtekornet.

Bæredygtig biomasse

Det er vigtigt for Ribe Fjernvarme at sikre, at biomassen lever op til brancheaftalen for biomasse og loven om bæredygtig biomasse, der trådte i kraft i 2021.

Træflis bliver fremstillet af rester fra skovbrug, f.eks. små træer, grene, kviste og syge stammer, der bliver til overs, når de hugstmodne træer fældes. Vi har en stor produktion af træflis i Danmark. For at træflis er CO2-reducerende, skal træet komme fra bæredygtig skovdrift. Det betyder, at skovningen skal tage hensyn til naturen og miljøet.

Kravene for bæredygtig biomasse er:

  1. Biomassen skal være høstet lovligt.
  2. Skovenes økosystem skal beskyttes.
  3. I driften skal man bevare og forøge skovens størrelse.
  4. Skovene skal være sunde og velfungerende.
  5. Skovenes biodiversitet skal beskyttes - det skal sikres hvor varieret skovens dyre- og planteliv er - og om skoven fx beskytter vandressourcer og mod jorderosion.
  6. Skovenes andre socio-økonomiske funktioner skal bevares - fx indfødtes rettigheder og forhold til lokal beskæftigelse.
  7. Der må kun anvendes biomasse, hvor det samlede C02-regnskab brugt på at lave og transportere biomasse minimeres. Ved biomasse bliver selve forsyningskæden regnet med i det samlede C02-regnskab - i modsætning til fossile brændsler som olie og naturgas.
  8. Der er fokus på at udvikle metoder til at dokumentere kravene, da der ikke er enighed om dem endnu målrettet kulstofkredsløb, fastholdelse af skovens kulstoflager, indirect landuse change (ILUC) og indirect wooduse change (IWUC).

Læs mere om Bæredygtighedskrav til biomasse hos Energistyrelsen og Brancheaftale om bæredygtig biomasse hos Dansk FjernvarmeDOWNLOAD
Ribe Fjernvarme Fjernvarmedeklaration For 2021 Stamkort 625