Miljø og fjernvarmedeklaration

Grøn varme i Ribe og omegn

Hvor grøn er varmen fra Ribe Fjernvarme?

Ribe Fjernvarme har et fleksibelt produktionsanlæg, der udnytter energien fra biomasse, elektricitet fra vind, overskudsvarme fra industrien, og naturgas.

Vores fjernvarme rangeres som grøn i Energistyrelsens CO2-rangering. Dvs. CO2-udledningen lavere end en gennemsnitlig individuel luft til vand varmepumpe.

I vores fjernvarmedeklaration kan du se oplysningerne om brændselssammensætning i fjernvarmeproduktionen og de årlige drivhusgasemissioner for både slutkunder og slutbrugere.

Mere vedvarende energi

Varmen, du får fra Ribe Fjernvarme, er allerede baseret på vedvarende energi
Det betyder, at et standardhus i gennemsnit sparer 3 tons CO2 om året ved skiftet fra gas eller olie til fjernvarme.

Vi udnytter den energi, der er billigst

Når Dansk Træemballage producerer emballage, er der en del varme tilovers. Den varme aftager vi og sender ud i fjernvarmenettet. Det er godt for både økonomi og klima.

100% vedvarende energi senest i 2030

Vi arbejder målrettet på at udfase det sidste naturgas i de kommende år. Her er overskudsvarme fra Esbjerg en mulighed, vi forfølger, lige som vi har andre grønne alternativer på sigtekornet.

Bedre for klimaet

Som fjernvarmekunde er du med på den grønne omstilling

Vi har haft fjernvarme i Danmark siden 1903, og har optimeret, udbygget og udviklet en teknologi, som i dag er en af de mest økonomiske, grønne og effektive måder at opvarme boliger og bygninger på.

1,8 millioner boliger har i dag fjernvarme

Fjernvarmenettet er et fællesskab. Jo flere vi er, desto større er de grønne og økonomiske fordele. Så når du vælger fjernvarmen til, gavner det ikke alene dig, men også dine omgivelser.

En fremtidssikker og langtidsholdbar løsning

Nye fjernvarmerør har et lavt varmetab og holder i mindst 60 år. Også fjernvarmeinstallationen i hjemmet har en lang levetid på 30 år eller mere.

Læs mere om fjernvarme på Grønfjernvarme.nu

Olie- og gasfyr er på vej ud

Nu kan du få stabil og grønnere varme

Af hensyn til klimaet har regeringen besluttet at udfase olie- og gasfyr til opvarmning i private hjem, og fjernvarme er det oplagte og mest udbredte alternativ.

Med fjernvarme er du sikker på grønnere og mere effektiv varme i dine radiatorer og vandhaner i mange år fremover, uden at det koster på komforten.

Vi hjælper dig hele vejen fra første spadestik til færdig installation.

Læs mere om udvidelse af fjernvarmenettet

Biomasse

Det er vigtigt for os at biomassen, der anvendes til varmeproduktion, lever op til brancheaftalen om 'Bæredygtig Biomasse', Energistyrelsens bæredygtighedskrav og krav til certificering af biomasse.

For at træflis er CO2-reducerende, skal træet komme fra mere certificeret skovdrift. Det betyder, at skovningen skal tage hensyn til både natur og miljø.

Kravene til biomasse er:

  1. Biomassen skal være høstet lovligt.
  2. Skovenes økosystem skal beskyttes.
  3. I driften skal man bevare og forøge skovens størrelse.
  4. Skovene skal være sunde og velfungerende.
  5. Skovenes biodiversitet skal beskyttes. Det skal sikres, hvor varieret skovens dyre- og planteliv er - og om skoven fx beskytter vandressourcer og mod jorderosion.
  6. Skovenes andre socioøkonomiske funktioner skal bevares - fx indfødtes rettigheder og forhold til lokal beskæftigelse.
  7. Der må kun anvendes biomasse, hvor det samlede C02-regnskab, brugt på at lave og transportere biomasse, minimeres. Ved biomasse bliver selve forsyningskæden regnet med i det samlede C02-regnskab - i modsætning til fossile brændsler som olie og naturgas.
  8. Der er fokus på at udvikle metoder til at dokumentere kravene, da der ikke er enighed om disse endnu. Bl.a. målrettet kulstofkredsløb, fastholdelse af skovens kulstoflager, indirect landuse change (ILUC) og indirect wooduse change (IWUC).

Læs mere//