Priser

Se, hvad varme fra Ribe Fjernvarme koster

Din varmepris

Som fjernvarmekunde er din varmeregning delt op i en variabel del og en fast del.

Den variable del betaler du ud fra, hvor stort dit forbrug er, og hvor god du er til at udnytte varmen. 

Det faste del består af et abonnementsbidrag, som du betaler pr. installation.

Fjernvarme er omfattet af ”hvile i sig selv ”-princippet, hvilket vil sige, at priserne er kostægte og fjernvarmen er er non-profit. Evt. overskud betales tilbage til kunderne.

Du kan se din seneste opgørelse og dit varmebudget på EForsyning. Log ind på EForsyning her.

Motivationstarif

Jo bedre du er til at bruge varmen - jo mindre koster det

Motivationstariffen medfører, at du får:

 • Fradrag på varmeregningen, hvis du har en gennemsnitlig returtemperatur under det forventede.
  En lavere returtemperatur betyder, at du har en god drift af dit varmeanlæg og udnytter energien i fjernvarmevandet effektivt i din bolig, før det sendes retur til os.
  Du får et fradrag på 1%, for hver oC gennemsnits returtemperaturen er lavere end forventet. Fradraget fratrækkes varmeforbruget på din varmeregning. 
   
 • Tillæg på varmeregningen, hvis du har en gennemsnitlig returtemperatur over det forventede.
  En højere returtemperatur betyder, at du er dårlig til at afkøle fjernvarmevandet i din bolig. Dit dit varmeanlæg kører ikke som det skal, og udnytter ikke fjernvarmen godt nok.
  Der tillægges varmeforbruget 1%, for hver oC gennemsnits returtemperaturen er større end forventet.

Læs mere og se din forventede returtemperatur her

 

//