Afkølingskontrolsystem

Skema til kontrol af fjernvarmeafkøling

Der indgår 3 faktorer i beregningen af tillæg/fradrag på varmeforbruget:

  1. Fremløbstemperaturen (gennemsnitlig Ta2)
  2. Returtemperaturen (gennemsnitlig Ta3)
  3. Forventet returtemperatur, som fastsættes af Ribe Fjernvarme
Jo bedre du er til at bruge varmen - jo mindre koster det.

Hvis den aflæste gennemsnitstemperatur er mindre end den forventede returtemperatur i h.t. skemaet er afkølingen tilfredsstillende.
Hvis returtemperaturen lavere, får du et fradrag på 1%, for hver oC gennemsnits returtemperaturen er lavere end forventet. Fradraget fratrækkes varmeforbruget på din varmeregning. 

Hvis den aflæste gennemsnitstemperatur er større end den forventede returtemperatur i h.t. skemaet, er afkølingen ikke tilfredsstillende, og varmeanlægget bør kontrolleres.
Der tillægges varmeforbruget 1%, for hver oC gennemsnits returtemperaturen er større end forventet.

De kunder som har dårlig afkøling, tager vi kontakt til for at finde ud af, hvorfor de har dårlig afkøling og vejlede dem, så de kan undgå det i fremtiden.

 

Den forventede gennemsnitlige returtemperatur

Fremløbstemperatur (oC) Ta2 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Forventet returtemperatur (oC) 48 47 46 45 45 44 43 42 41 41 40
                       
Fremløbstemperatur (oC) Ta2 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Forventet returtemperatur (oC) 40 39 39 38 38 37 37 36 36 35 35
                       
Fremløbstemperatur (oC) Ta2 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
Forventet returtemperatur (oC) 35 34 34 33 33 33 32 32 32 31 31

 

Sådan beregner du, om du får tillæg eller fradrag

Gennemsnitlig frem- og returtemperaturen aflæses på din målers display. 
Du kan også se din gennemsnitlige afkøling på EForsyning. Log ind på EForsyning her.

Eksempel 1.

Ta2 = 71 oC (aflæst på målerens sekundære visninger).

Ta3 = 38 oC (aflæst på målerens sekundære visninger).

Ta2 = 71 oC medfører forventet returtemperatur = 35 oC (skema)

38 - 35 = 3 (medfører 3% tillæg)

 

Eksempel 2. 

Ta2 = 69 oC (aflæst på målerens sekundære visninger).

Ta3 = 33 oC (aflæst på målerens sekundære visninger).

Ta2 = 69 oC medfører forventet returtemperatur = 36 oC (skema)

36 - 33 = 3 (medfører 3% fradrag)

 

Tillæg/ fradrag er udspecificeret på årsopgørelsen.

//