Priserne på fjernvarme stiger – nu også i Ribe

9. september 2022

Priserne på fjernvarme stiger – nu også i Ribe

Ribe Fjernvarme har kigget på halvårsregnskabet, og tror på, at økonomien holder i 2022, men fjernvarmen bliver desværre ramt af prisstigninger i det kommende år.
Fjernvarmen er dog fortsat attraktiv, og der arbejdes videre med udvidelse af fjernvarmenettet.

2022 har været et turbulent år for hele Europa med prisstigninger på alt fra æg til pasta, og det har nok ikke undgået nogens opmærksomhed, at energipriserne er steget kraftigt – specielt på gas og el.

I Ribe har vi trods det kunnet holde prisen i ro i 2022, men vi bliver også ramt af de stigende priser i 2023.

Vi har lavet et foreløbigt budget for 2023 med de aktuelle priser på flis, gas, el mv., som jo siden sommerferien er steget markant. Aldrig før har et budget været så usikkert som nu, men vi kan se, at vi må hæve prisen på fjernvarme, udtaler formand for Ribe Fjernvarme, Henrik Holst.

Det vil betyde, at et gennemsnitshus på 130 m2 og et forbrug på 18,1 MhW stiger med ca. 300-350 kr. pr. måned, men det kan ændre sig ved den endelige budgetlægning i starten af december.

Fordelen ved vores fjernvarmeselskab er, at vi kan producere vores varme på forskellige brændsler, hvilket giver en relativ beskeden prisstigning – hvis der sammenlignes med andre energiformer. Det er dog med en høj grad af nervøsitet, at vi går vinteren i møde, men vi er fortrøstningsfulde, siger Henrik Holst.

 

Status på konvertering af områderne

Alle vil helst have fjernvarme så hurtigt som muligt, og det er også vores mål i planlægningen.

Imidlertid er det et kompliceret puslespil at få de mange hensyn og forudsætninger til at gå op - ikke mindst under de nuværende vilkår i verden.

Både materialer, maskiner og faglært arbejdskraft er knappe ressourcer, som der er rift om. Det betyder, at nogle områder vil få fjernvarme inden for det næste års tid eller to - andre må væbne sig med mere tålmodighed. Herudover må den samlede pris på de respektive projekter ikke afvige væsentligt fra de budgetterede.

Problemet for os – og mange andre fjernvarmeselskaber i Danmark – er, at Fjernvarmepuljen er tom. Fjernvarmepuljen giver 20.000 kr. i tilskud pr. husstand, for at fjernvarmeselskaberne bedre kan få økonomien til at hænge sammen, når der udvides. Der er penge i puljen igen i 2023, så vi må skubbe vores ansøgning i 3-4 måneder, hvilket giver en masse spildtid, hvor vi hellere ville hjælpe folk med at få fjernvarme, pointerer Henrik Holst.

Læs mere om status på konvertering af områderne

Hvordan fastsættes prisen for fjernvarme? 

Fjernvarme er omfattet af ”hvile i sig selv ”-princippet, hvilket vil sige, at priserne er kostægte og fjernvarmen er er non-profit. Evt. overskud betales tilbage til kunderne.

Du kan se din seneste opgørelse og dit varmebudget på EForsyning. 

Log ind på EForsyning her.