Ribe Fjernvarme forventer ikke prisstigninger.

5. november 2021

Der har siden foråret 2021 været meget omtale i medierne af de markant stigende priser på naturgas og el.

Det har betydet, at en række fjernvarmevarmeværker har meldt store prisstigninger ud til forbrugerne på varmen, og de primære årsager til det er, at de enten er meget afhængig af naturgas eller el til deres varmeproduktion.

Igennem de sidste 10 år har vi arbejdet og investeret målrettet efter IKKE at være afhængig af et brændsel, og har derfor fået opbygget et meget fleksibelt produktionsanlæg, hvor vi kan producere varme på biomasse, vindmøllestrøm, gasdrevet motorer med produktion af både varme og el samt aftager overskudsvarme fra DTE.

Derudover vi over de seneste 3 år investeret i effektivisering af vores 3 gasmotorer med ny varmepumpe, samt ny akkumuleringstank og har dermed øget vores kapacitet fra 3.000 m3 til 8.000 m3. Det betyder, at vi  i år og fremadrettet kan udnyttet de bedste priser på både gas og el, og producere endnu mere, hvor de er ekstra gode. Dette har vi kunne udnytte i år og især her i efteråret 2021.

På baggrund af resultatet af vores budgetopfølgning pr. 30.09.2021 og vurdering af resultatet for Q4 er det vores vurdering, at vi kan fastholde budgetprisen for varmeåret 2021, dog under forudsætning af, at gas- og elpriserne fortsat følger hinanden, som de har gjort indtil nu, samt at vi får en ”normal” vinter.

Vi arbejder pt. målrettet på budgettet for 2022, og det er vores ambition at fastholde priserne på sammen niveau som i 2021, men det er for tidligt at melde de endelige priser ud på nuværende tidspunkt. Det kommer vi tilbage med inden årets udgang.

Afslutningsvis kan vi oplyse, at Ribe Fjernvarme igen holder åbent hus, nemlig den 5. februar 2022, hvor der vil være mulighed for rundvisning på værket samt komme i dialog med både medarbejdere og bestyrelsen. Vi håber, at se mange. Yderligere information kommer senere.

Såfremt du har spørgsmål til ovennævnte er du altid velkommen til at kontakte medarbejderne på værket på mail eller telefon.

Venlig hilsen

Richard Boisen

Driftsleder