Fortsætter fremgang med succesfulde projekter og lavere varmepriser end forventet

1. maj 2024

Pressemeddelelse

Ribe Fjernvarme AmbA fortsætter fremgang med succesfulde projekter og lavere varmepriser end forventet

Ribe Fjernvarme har netop afholdt årets generalforsamling, hvor formand Henrik Holst gav en status på driften og økonomien for 2023. Derudover var fokus var på konverteringen af Øster Vedsted, Ribe Vest og Egebæk-Hviding fra naturgas til fjernvarme – samt præsentation af planerne om fremtidige varmekilder.

Formand Henrik Holst udtalte, "Det er glædeligt, at Ribe Fjernvarme fortsætter med at præstere bedre end forventet, hvilket giver en varmepris der er ca. 900 kr. billigere end budgetteret for et standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh. Dette er på trods af inflation og stigende priser på flis. Vores strategi med at bruge forskellige brændsler har vist sig værdifuld."

Forbrugerne i Ribe kan glæde sig over en fortsat rimelig fjernvarmepris i forhold til andre fjernvarmeselskaber i Danmark. Ribe Fjernvarme rangerer således blandt de 100 billigste ud af omkring 400 værker i Danmark.

Advokat Rikke Rohrsted og Mathias Olesen blev genvalgt til bestyrelsen, og efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Holst som formand og Mathias Olesen som næstformand.

 

Opdatering på udbygningsprojekter

 

Øster Vedsted – tæt på at være færdig

Konverteringen af Øster Vedsted til fjernvarme har været en stor og omfattende opgave i 2023 og 2024. Aktuelt er vandfyldning af rørene og opvarmning af vandet i gang. Henrik Holst udtalte, "Det er glædeligt, at de kommende måneder vil give os mulighed for at tilslutte nye forbrugere og byde velkommen til mere end 260 nye forbrugere i den næste periode. Vi håber også, at de resterende i Øster Vedsted vil tilmelde sig de kommende år."

 

Ribe Vest – gravearbejdet opstartes snart

Det næste konverteringsprojekt er Ribe Vest, og planlægningen har været i gang i det sidste år. Vi er glade for at meddele, at vi netop har underskrevet kontrakt med Nørgaard Anlæg A/S. Planlægningen er i den sidste fase, og vi forventer at offentliggøre en endelig tidsplan inden sommerferien på vores hjemmeside ribe-fjernvarme.dk. Vi håber, at de første forbrugere kan tilsluttes inden årets udgang.

 

Egebæk-Hviding/Vester Vedsted – vi undersøger nærmere

Projektet er blevet godkendt af Esbjerg Kommune, og med yderligere midler fra fjernvarmepuljen i april forventer vi en høj sandsynlighed for godkendelse af tilskud. Vi arbejder hårdt på at planlægge et informationsmøde inden sommerferien for at få bekræftet interessen for fjernvarme i Egebæk-Hviding og Vester Vedsted, før vi fortsætter arbejdet.

Vi vil snart kontakte borgergruppen for at aftale næste skridt.

 

Fremadrettede varmekilder

Ribe Fjernvarme har pt. tilstrækkelig produktionskapacitet til de nye områder, men vi forventer at bruge gas til opvarmning i de koldeste perioder. Derfor har vi overvejet alternative brændsler i nogen tid.

Vi har valgt en konservativ tilgang, da der er planer om flere forskellige projekter med vedvarende energi og potentiel overskudsvarme i Esbjerg Kommune.

Det kan medføre højere priser for fjernvarme på kort sigt, men det er vigtigt, at vi investerer korrekt på lang sigt – for at fremtidssikre Ribe Fjernvarme både  økonomisk og miljømæssigt, udtalte Henrik Holst.

 

Årsregnskabet for 2023 kan findes på:

aarsrapport-2023.pdf (ribe-fjernvarme.dk)

 

Spørgsmål eller kommentarer til nærværende pressemeddelelse kan rettes til

Henrik Holst - 23 25 10 93

fam@elstroem.eu

//