Vi er på vej – kom til dialogmøde og hør mere

18. november 2022

Vi er på vej – kom til dialogmøde og hør mere

Ribe Fjernvarme har siden foråret 2022 arbejdet målrettet på at tilbyde fjernvarme til flere områder i og omkring Ribe. Nu begynder brikkerne at falde på plads, og mange vil kunne få fjernvarme i 2023 og 2024.

-  ”Vi har meget stor respekt for den økonomiske virkelighed, som mange lever i, når deres bolig eller virksomhed er opvarmet med naturgas, el og træpiller. Vi har igennem en lang periode arbejdet intens med at få nødvendig lokal opbakning, de nødvendige godkendelser fra myndighederne - og ikke mindst få indhentet tilbud på gravearbejdet m.v.”, udtaler formand for Ribe Fjernvarme, Henrik Holst.

Gravemaskinerne er på vej

Derfor er glæden også stor hos driftsleder Richard Boisen og teamet for flere af projekterne kan snart sættes i gang, og så kan Ribe Fjernvarme med større sikkerhed oplyse, hvornår de enkelte områder kan tilsluttes.

På nuværende tidspunkt er gravearbejdet ved Obbekærvej startet, hvilket er grunden til, at en mindre del af Nørremarksstien er lukket i en kortere periode. Vi forventer at koble forbrugerne på i starten af 2023.

I forhold til de øvrige konverteringsprojekter er vi meget tættere på realisering af disse, men det er desværre endnu for tidligt at oplyse endelig tilslutningstidspunkter, men vores ambition og håb er, at alle er koblet på i sommeren 2024.

- ”I bestyrelsen er vi meget opmærksomme på, at materialer, maskiner og faglært arbejdskraft er knappe ressourcer, som der er rift om – og herudover er renten steget siden foråret. Vi tror på, at projekterne balancerer økonomisk, hvilket er et krav fra Energistyrelsen. Det sagt, så har vi ikke modtaget de endelig tilbud og en yderligere stigende rente på konverteringsopgaverne kan rykke negativ ved beregningen, men i det tilfælde, kommer vi tilbage med et alternativ”, fortæller Henrik Holst.

Dialogmøde

Energi er i dag et samtaleemne over aftensbordet, og Ribe Fjernvarme vil derfor gerne invitere til et dialogmøde mandag den 5. december kl. 19.00 i Ribe Fritidscenter.

Dialogmødet er opdelt i 2 halvlege; 1. halvleg med status på Ribe Fjernvarme og fremadrettet strategi såsom hvilket brændsler mv. værket bruger, og 2. halvleg med gennemgang af udvidelsesprojekterne.

-  ”Det er en test, om der er opbakning et sådan dialogmøde - og det må gerne overstige antallet af deltagere på vores generalforsamling”, siger Henrik Holst med et glimt i øjet.​

 

Tilmelding til dialogmøde​

Tilmeld dig dialogmødet ved at udfylde formularen og angiv i beskedfeltet hvor mange der deltager fra din husstand. 

- 0000

Aktuel status på projekterne

  1. Obbekærvej (Øst) og Kurveholmen

Projektet er igangsat og gravearbejdet er godt i gang. De første husstande bliver tilsluttet i begyndelsen af 2023.

  1. Øster Vedsted

Esbjerg Kommune har godkendt projektet, og der er modtaget tilskud fra Fjernvarmepuljen. Projektet bliver udbudt i licitation indenfor de kommende uger, hvorefter vi ved om økonomien i projektet holder. Vi håber fortsat på, at vi kan starte projektet i løbet af 2023.

  1. Egebæk-Hviding

Der er nu tilstrækkelig tilslutning i området, og vi igangsætter nu arbejdet få godkendelse af projektet hos myndighederne. Når den er på plads, søges der tilskud fra Fjernvarmepuljen, hvorefter projektet udbydes i licitation. Vi håber, at projektet kan igangsættes i direkte forlængelse af projektet i Øster Vedsted.

  1. Jernkærvej, Lundgaardsvej, Plantagevej, Obbekærvej (vest)

Der er nu tilstrækkelig tilslutning til projektet, og myndighedsgodkendelsen er netop kommet. Nu afventer vi tilskud fra Fjernvarmepuljen. Hvorefter skal projektet udbydes i licitation. Vi håber, at projektet kan igangsættes i løbet af 2023.

  1. Industrien

Der igangsættes nu en nærmere undersøgelse af opbakningen til fjernvarme i Industrien med opbakning fra Esbjerg Kommune. Forhåbentlig kan vi løbet af de næste par måneder afklare, om der er basis for et fjernvarmeprojekt.

  1. Gredstedbro

Der er en flot opbakning til fjernvarmen i Gredstedbro. Der en tæt dialog mellem Din Forsyning Lokalvarme og Ribe Fjernvarme om at finde den allerbedste løsning til Gredstedbro. Det er endnu ikke afklaret, hvem der skal levere fjernvarme til området.

 

Andre områder, herunder Vester Vedsted

De mange projekter er et stort arbejde for Ribe Fjernvarme, og vi er fuld fokuseret på at komme i mål med ovennævnte projekter.

Vi har god dialog med en borgergruppe i Vester Vedsted om en løsning, men det kræver en meget høj tilslutningsprocent, og det undersøges nu nærmere. Øvrige potentielle områder vil der først blive undersøgt tidligst i 2024.

Henrik Holst forklarer, at ”vi har en ambition om at hjælpe flest mulig, men vi bliver nødt til at prioriterer arbejdet, da vi ikke har ressourcer til mere på fjernvarmeværket i Ribe.”

 

Spørgsmål kan rettes til:

Henrik Holst Elstrøm, Formand

23251093/fam@elstroem.eu

 

Richard Boisen, Driftsleder

23469438/rb@ribe-fjernvarme.dk