Din varmeøkonomi med fjernvarme

Stabil varmeøkonomi uden de store overraskelser

Beregn hvor meget du ca. kan spare, hvis du skifter fra olie-, gasfyr, træpiller eller varmepumpe til fjernvarme ved at download vores regneark.

Hvordan fastsættes prisen for fjernvarme?

Fjernvarmen er non-profit

Fjernvarmen fungerer efter et hvile-i-sig-selv-princip: indtægterne skal dække omkostningerne, og vi må ikke tjene overskud på at levere fjernvarme. Hvis vi f.eks. har overskud ved årets afslutning, vil fjernvarmeprisen falde tilsvarende, og overskuddet vil på den måde blive betalt tilbage til forbrugerne.

Prisen for fjernvarme i Ribe ligger lidt under landsgennemsnittet for fjernvarmeselskaber i Danmark – og så har vi haft historisk stabile priser. Du kan se Varmeprisstatistikken på Forsyningstilsynets hjemmeside her.

Fjernvarmen er andelsejet

Ribe Fjernvarme er desuden andelsejet. Det betyder, at vi er flere om at dele udgifterne, og alle får glæde af stordriften både produktions- og personalemæssigt, når vi udvider forsyningsområdet. Det kommer såvel nuværende som nye forbrugere økonomisk til gode. Derfor er fjernvarme en billig måde at opvarme dit hus på – både ved installation og forbrug.

 

Hvad består min varmeregning af?

Du kan altid finde de opdaterede og gældende fjernvarmepriser på vores hjemmeside.

Som fjernvarmekunde er din varmeregning delt op i en variabel del og en fast del.

Den variable del betaler du ud fra, hvor stort dit forbrug er, og hvor god du er til at udnytte varmen. 

Det faste del består af et abonnementsbidrag, som du betaler pr. installation.

Du kan se vores priser her.

Vidste du ...  

Prisen for fjernvarme i Ribe ligger lidt under landsgennemsnittet for fjernvarmeselskaber i Danmark – og de fleste sparer på varmeregning fra dag et, når de skifter til fjernvarme.

//